Jendou z činností společnosti je import GENUIE PAPYRUS,  který se dochoval ve své podobě dodnes a to v zemi svého  vzniku a rozkvětu pro nás vzdálené exotické zemi - EGYPT. Mluvíme-li o Egyptské civilizaci, musíme se pozastavit nad  starým Egyptem, který jako první začal používat papyrus.  Papyrus se rozšířil z horního do dolního Egypta z papy-  rusových mokřin v době Archaické. Egypťané byli prvním  národem, kteří vyráběli papír za použití rostliny papyru.  Použití papyrusu pomohlo k uchování důležitých informací po mnoho tisíc let (papyrus byl pravděpodobně poprvé použit  před 5000 lety, tedy asi 3000 let před Kristem). Dnes si již nedovedeme představit, že by papír (v dnešní  podobě) neexistoval. Proto tradice ve výrobě papyru  s uchováním starodávných technik je dochována v zemi  svého původu. Tuto výrobu a tento papyrus Vám přináší jen naše společnost pod názvem Genuie PAPYRUS. Společnost se specializuje výhradně na import do ČR Genuie Papyrusu  (originálního papyrusu) a za tímto účelem se obrátila na  Egyptské velvyslanectví v České republice o pomoc nalézt  vhodného obchodního partnera. Po dlouhých jednáních  a obchodních schůzkách jsme pro Vás vybrali jednu  z nejlepších výroben a distributorem certifikovaného Genuie Papyrusu do zahraničí z Egypta. Náš KATALOG , je pouze informativního charakteru, aby  dokázal přiblížit originalitu jednotlivých uměleckých děl  vytvořených na papyru. Aktuální vyobrazení se může  částečně lišit od katalogového vyobrazení a barevnosti  odstínů. Každý papyrusový motiv je tak jedinečným dílem.   Papyrus Genuie Papyrus z Egypta Informace které pro Vás připravujeme: © AUTO-DATA s.r.o. ,  1999 - 2010 AUTO-DATA,s.r.o. ®
See 10-Day Forecast